dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555
  • Z dniem 01.10.2013 wchodzi w życie rozszerzona lista towarów co do których stosujemy odwrotne obciążenie. Dla przypomnienia, od 1 stycznia 2013 w przypadku faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca, winny zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie. Oznacza to, że obowiązek dokonania zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji […]

  • Ustawa z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2013r. poz. 35  z dniem 01.04.2013 wprowadziła zmiany  w zakresie definicji terenów budowlanych. Zdefiniowano tereny budowlane: Art.2.33 terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku […]

  • Rozliczenie usług transportowych w obrocie z zagranicą. Świadczenie usług na rzecz zagranicznych podmiotów oraz nabywanie od nich usług, oznacza dla polskiego podatnika konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnicy muszą znać zasady regulujące miejsce opodatkowania usług, termin powstania obowiązku podatkowego, oraz sposób ich dokumentowania i rozliczania. 1. Miejsce opodatkowania usług Najistotniejszym czynnikiem decydującym o sposobie, […]

  • Można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją spółki – wyrok TS UE Spółka może odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed jej rejestracją. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10. Sprawa, którą rozstrzygał TS UE, dotyczyła wspólników, którzy przed rejestracją spółki nabyli nieruchomość, a następnie w formie aktu notarialnego wnieśli […]

  • Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym – kolejne wyjaśnienie MF W myśl § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), paragon fiskalny musi zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Przy czym w miejscu określonym dla nazwy może on zawierać również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej […]

  • Obowiązek podatkowy przy usługach transportowych po wyroku TSUE – interpretacja Ministra Finansów Trwający do niedawna spór dotyczący obowiązku podatkowego w VAT przy usługach transportowych, miał zostać w założeniu ostatecznie rozstrzygnięty przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe oczekiwały na ocenę Trybunału, czy polskie przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych nie pozostają w sprzeczności […]

  • Nowelizacja ustawy o VAT od stycznia przyszłego roku wprowadza w tym podatku rewolucyjne zmiany. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte są one najpoważniejsze od 20 lat, czyli od momentu, w którym VAT zaczął w Polsce obowiązywać. więcej na: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/731368,styczen-2014-przyniesie-rewolucyjne-zmiany-w-podatku-vat.html

  • Samorządowy zakład budżetowy, który prowadzi miejskie targowisko, ściąga od handlarzy opłatę targową i następnie odprowadza ją na konto urzędu gminy, nie musi płacić od tego VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej na: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/731603,targowisko-nie-musi-placic-23-proc-vat-za-pobor-oplaty.html?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=nastepny-artykul

  • Z internetu korzystają wszyscy: dzieci i dorośli, prezesi dużych firm i właściciele małych sklepików, wykładowcy na uczelniach i rolnicy. Stanowi on źródło informacji, jest doskonałym nośnikiem reklamy, narzędziem ułatwiającym zdobywanie nowych kontaktów handlowych, zawieranie różnych transakcji nie tylko w działalności gospodarczej oraz realizację zobowiązań przy wykorzystaniu internetowej bankowości. Jednak poruszając się w tym wirtualnym świecie należy zdawać […]

  • Podatek VAT zostanie na podwyższonym poziomie 23 procent do 2016 roku. Taka propozycja znalazła się w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Rzeczniczka resortu finansów Wiesława Dróżdż powiedziała, że usunięta zostanie też groźba wzrostu podatku. Zniknie zatem przepis zakładający automatyczne podniesienie VAT-u, jeśli dług publiczny przekroczy poziom 55 […]