Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

więcej na: http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2901-od-marca-wyzsze-diety-za-delegacje-sluzbowe-9012/