dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555
  • Publikujemy kolejny załącznik do dokumentacji RODO tym razem załącznik nr 2 – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Link do dokumnetu -> Załącznik nr 2 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Link do wpisu z dokumentem zarządzenia Link do wpisu z dokumentem polityki bezpieczeństwa

  • Zamieszczamy kolejny dokument dotyczący RODO, jest to załącznik nr 1 do Zarządzenia, Polityka bezpieczeństwa. Jak poprzednio jest to dokument przykładowy, który możecie Państwo wykorzystać w swojej firmie, wprowadzając drobne zmiany. Link do dokumentu – Zał._nr_1 _-_Polityka_bezpieczeństwa.docx Link do wpisu z dokumentem zarządzenia

  • Poniżej publikujemy pierwszy z dokumentów dotyczących RODO, dokument jest przykładowy i może być przez Państwa wykorzystany we własnych firmach po drobnych modyfikacjach, wszystkie opisy zamieszczone w nawiasach trójkątnych <przykład> należy dostosować do własnych potrzeb. Kolejne dokumenty w tym załączniki do Zarządzenia opublikujemy w ciągu najbliższych dni. Plik – Zarządzenie_w_sprawie_RODO.docx    

  • Witam, przed nami RODO, więc dobrze jest się do tego przygotować, sami nie specjalizujemy się w tego typu usługach, ponieważ nie jest to domena biura rachunkowego ale korzystając z wiedzy, którą zdobyliśmy na szkoleniach ukierunkowanych pod tą tematykę, chętnie się nią podzielimy. Jednym wielokrotnie powtarzającym się elementem na szkoleniach prowadzonych przez specjalistów w zakresie RODO, […]

  • Uwaga!!! WAŻNE! Nowe zasady składania sprawozdań i dokumentów finansowych dotyczą również innych lat, niż rok 2017! Profesjonalny pełnomocnik (np. radca prawny, adwokat) lub pracownik biura rachunkowego nie może wypełnić obowiązku zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS za kierownika jednostki (kierownikiem jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości są wszyscy członkowie zarządu lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki). W […]

  • Do naszego Biura Rachunkowego w Dąbrowie Górniczej, poszukujemy kandydata na stanowisko Samodzielnego Księgowego/Samodzielnej Księgowej (PIT). Zakres obowiązków: prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości podmiotów gospodarczych o różnym profilu, prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych klientów (PIT, VAT i innych), przygotowywanie deklaracji podatkowych, tworzenie i weryfikacja raportów dla klientów, obliczanie list płac i ZUS, kontakt […]

  • Do naszego Biura Rachunkowego w Dąbrowie Górniczej, poszukujemy kandydata na stanowisko Samodzielnego Księgowego/Samodzielnej Księgowej (CIT). Zakres obowiązków: prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości podmiotów gospodarczych o różnym profilu, prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych klientów (CIT, VAT i innych), przygotowywanie deklaracji podatkowych, tworzenie i weryfikacja raportów dla klientów, zapewnienie zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń […]

  • Ministerstwo Finansów w dniu 7 lutego 2018 r. opublikowało komunikat dostępny na stronie internetowej resortu z którego wynika, że w trakcie zawieszenia działalności podatnik, co do zasady, nie jest obowiązany do przesyłania JPK_VAT. Treść komunikatu: Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania […]

  • W wyroku z 18 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2538/15) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że o tym, czy wydatki na gadżety mają charakter reklamowy czy reprezentacyjny, decydują jednak łącznie cztery kryteria. Są to –wartości gadżetu, sposób prezentacji, krąg odbiorców i obecność logo firmy. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa […]

  • Od 1 stycznia 2017 r. obniży się do kwoty 15.000 zł. obecnie wynosi limit 15.000 euro (a od 1 stycznia 2017 r. 15.000 zł), dotyczy jednorazowej wartości transakcji bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności. Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 zł zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku […]