dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555
  • Spółka Cywilna Nie przysługuje jej status przedsiębiorcy i nie podlega wpisowi do KRS. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej przez osoby fizyczne powoduje, że są one traktowane jako przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników  musi mieć wpis w CEIDG (bez dodatkowych oplat). Spółka cywilna nie jest podmiotem na gruncie prawa cywilnego i […]

  •   Zgodnie z  art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy (pdof) wynika, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zasadniczą przesłanką decydującą o kwalifikacji danego wyjazdu jako podróży służbowej jest jej związek z prowadzoną działalnością […]

  • Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku 1. Poinformowanie o terminie przeprowadzenia spisu z natury naczelnika  urząd skarbowy Na 7 dni przed data przeprowadzenia spisu z natury, podatnik jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest likwidacja działalności w ostatnim dniu roku podatkowego. Wtedy też nie ma konieczności informowania organu podatkowego, gdyż podatnik […]

  • Zakup samochodu osobowego leasing czy kredyt?   Rodzaj   transakcji Leasing Kredyt Opłata wstępna Jest kosztem uzyskania w momencie poniesienia,  Brak Raty leasingowe/kredytowe Każda rata jest kosztem w momencie poniesienia  Odsetki zapłacone Ewidencja przebiegu pojazdu   Nie jest wymagana  Nie jest wymagana Wykup/Zakup Wartość wykupu najlepiej zaliczyć do środków trwałych omija   się obowiązek prowadzenia […]

  • Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – zmiany od 1 stycznia 2014r Od 1 stycznia 2014r. zmieniają się zasady zwrotu podatku VAT dotyczące zakupu materiałów budowlanych. Osoby które ukończyły 36 rok życia mogą jeszcze wystąpić o zwrot w/w podatku, ale muszą zakupić materiały budowlane w 2013r, ponieważ po tej dacie nie będą miały takiej możliwości. […]

  • Tylko w ciągu ostanich 6 lat ZUS wypłacił swoim pracownikom aż 1,3 miliarda złotych premii. Każdy urzędnik ZUS został nagrodzony kwotą w średniej wysokości 27 tys. zł. więcej na: http://zus.pox.pl/zus/zus-wydal-ponad-miliard-zlotych-na-nagrody-dla-urzednikow.htm

  • Odliczanie podatku VAT od samochodów – zmiany w 2014 roku Od 2014r najprawdopodobniej nie będzie mieć już znaczenia rodzaj samochodu (osobowy, ciężarowy, specjalistyczny itp.), najważniejszym kryterium będzie sposób wykorzystania auta w firmie. Odliczenie 100% podatku VAT jest przewidziane dla właścicieli samochodów którzy wykorzystują auto tylko do celów związanych z prowadzona firmą ( dotyczy nabycie samochodu, […]

  • Z dniem 01.10.2013 wchodzi w życie rozszerzona lista towarów co do których stosujemy odwrotne obciążenie. Dla przypomnienia, od 1 stycznia 2013 w przypadku faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca, winny zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie. Oznacza to, że obowiązek dokonania zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji […]

  • Ustawa z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2013r. poz. 35  z dniem 01.04.2013 wprowadziła zmiany  w zakresie definicji terenów budowlanych. Zdefiniowano tereny budowlane: Art.2.33 terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku […]

  • Rozliczenie usług transportowych w obrocie z zagranicą. Świadczenie usług na rzecz zagranicznych podmiotów oraz nabywanie od nich usług, oznacza dla polskiego podatnika konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnicy muszą znać zasady regulujące miejsce opodatkowania usług, termin powstania obowiązku podatkowego, oraz sposób ich dokumentowania i rozliczania. 1. Miejsce opodatkowania usług Najistotniejszym czynnikiem decydującym o sposobie, […]