dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555

Będzin dla przedsiębiorców

Na terenie Będzina niemalże każdego dnia rozpoczyna działalność gospodarczą nowo powstała firma. Możliwość skorzystania z atrakcyjnych funduszy unijnych ułatwia start osobom, które samodzielnie podejmują się uruchomienia firmy a nawet stworzenia stanowisk pracy dla ludzi bezrobotnych. Jednak tak samo jak od ogromnych przedsiębiorstw również od małych firm handlowych, usługowych bądź produkcyjnych przepisy obowiązującego w naszym kraje prawa wprost nakładają obowiązek prawidłowego sporządzania oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej finansów.  Gwarantem spełnienia nałożonego przez państwo na przedsiębiorców obowiązku może okazać się jedynie skorzystanie z usług, jakie świadczy profesjonalne biuro rachunkowe zlokalizowane na terenie Będzina.

W ramach współpracy zarówno z jednoosobowo prowadzoną działalnością gospodarczą jak również ze średnimi pod względem wielkości i zatrudnienia przedsiębiorstwami sporządzana oraz prowadzona jest przez biuro rachunkowe dokumentacja dotycząca rachunkowości i księgowości firmy, zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych, naliczania składek ubezpieczeniowych oraz zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowniczych wynagrodzeń. Ponadto specjaliści w zakresie prawa podatkowego na zlecenie klientów sporządzają miesięczne oraz roczne deklaracje podatkowe a nawet rozliczają przedsiębiorstwa z przysługującego odpisu podatku VAT. Tego rodzaju usługa wymaga ogromnej znajomości dość niespójnych a przy tym stale zmieniających się regulacji prawa podatkowego, skarbowego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz procedur dotyczących rachunkowości i księgowości, jaką posiadają zatrudniani przez będzińskie biuro rachunkowe pracownicy.

Podpisanie umowy przez przedsiębiorcę umowy na sporządzanie oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji przenosi odpowiedzialność za nieprawidłowości oraz uchybienia na biuro rachunkowe, które jako pełnomocnik firmy występuje przed organami kontroli skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.