jzcaegthexktd0hn4v4ttfj802s9xk
dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555

Biuro rachunkowe zamiast etatowych pracowników

Prowadzenie działalności gospodarczej zarówno o charakterze usługowym jak również produkcyjnym zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju unormowaniami prawnymi, wymaga prawidłowego a co się z tym wiąże zgodnego ze stanem rzeczywistym prowadzenia  dokumentacji firmowej. Obejmuje ona całą rachunkowość, księgowość, płace a także ubezpieczenia społeczne. Żeby móc podołać temu trudnemu zadaniu trzeba wykazać się ogromną a przy tym stale uzupełnianą wiedzą w zakresie często dość skomplikowanych i nie jasnych przepisów prawa podatkowego, księgowości, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Dąbrowa Górnicza to jeden z rejonów naszego kraju, w którym wiele przedsiębiorstw zamiast zatrudniać etatowych pracowników korzysta z usług jakie świadczy profesjonalne biuro rachunkowe i powierza mu sporządzanie oraz prowadzenie swojej firmowej dokumentacji.

Biuro rachunkowe w zależności od potrzeb a nawet oczekiwań przedsiębiorcy, z którym nawiązuje współpracę w oparciu o obowiązujące unormowania prawne oraz wytyczne może zająć się prowadzeniem rachunkowości a nawet księgowości każdej firmy. W zakresie płac zgłasza pracowników do ubezpieczeń społecznych, nalicza ich wynagrodzenia, zasiłki w razie choroby i macierzyństwa, składki ubezpieczeniowe oraz zaliczki na poczet podatku dochodowego. Ponadto sporządza miesięczne oraz roczne deklaracje podatkowe i w razie potrzeby rozlicza z Urzędem Skarbowym podatek VAT. W przypadku współpracy zleceniodawcy z zagranicznym kontrahentem wspomaga go wymaganą znajomością w zakresie przepisów prawa międzynarodowego, wspólnotowego a nawet koordynacji ubezpieczeń i świadczeń obowiązujących w obrębie państw unijnych.

Tak szeroki zakres usług jakie świadczy renomowane na terenie Dąbrowy Górniczej biuro rachunkowe sprzyja nawiązywaniu współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. Gwarancją wysokiej jakości usług jest nie tylko wymagana znajomość obowiązujących procedur oraz unormowań prawnych ale również odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie oraz prowadzenie firmowej dokumentacji.