dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555
  • Do naszego Biura Rachunkowego w Dąbrowie Górniczej, poszukujemy kandydata na stanowisko Samodzielnego Księgowego/Samodzielnej Księgowej (PIT). Zakres obowiązków: prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości podmiotów gospodarczych o różnym profilu, prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych klientów (PIT, VAT i innych), przygotowywanie deklaracji podatkowych, tworzenie i weryfikacja raportów dla klientów, obliczanie list płac i ZUS, kontakt […]

  • Do naszego Biura Rachunkowego w Dąbrowie Górniczej, poszukujemy kandydata na stanowisko Samodzielnego Księgowego/Samodzielnej Księgowej (CIT). Zakres obowiązków: prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości podmiotów gospodarczych o różnym profilu, prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych klientów (CIT, VAT i innych), przygotowywanie deklaracji podatkowych, tworzenie i weryfikacja raportów dla klientów, zapewnienie zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń […]

  • Ministerstwo Finansów w dniu 7 lutego 2018 r. opublikowało komunikat dostępny na stronie internetowej resortu z którego wynika, że w trakcie zawieszenia działalności podatnik, co do zasady, nie jest obowiązany do przesyłania JPK_VAT. Treść komunikatu: Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania […]

  • W wyroku z 18 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2538/15) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że o tym, czy wydatki na gadżety mają charakter reklamowy czy reprezentacyjny, decydują jednak łącznie cztery kryteria. Są to –wartości gadżetu, sposób prezentacji, krąg odbiorców i obecność logo firmy. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa […]

  • Od 1 stycznia 2017 r. obniży się do kwoty 15.000 zł. obecnie wynosi limit 15.000 euro (a od 1 stycznia 2017 r. 15.000 zł), dotyczy jednorazowej wartości transakcji bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności. Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 zł zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku […]

  • W zapisie rozmowy opublikowanej przez portal rp.pl (http://www.rp.pl/Biznes/307259925-RZECZoBIZNESIE-Dominik-Lewandowski-Male-firmy-nie-maja-narzedzi-do-tego-by-zdobywac-rynek.html#ap-2) z Dominikiem Lewandowskim, który jest ekspertem w zakresie informacji gospodarczej, pojawia się stwierdzenie że małe firmy nie mają dostępu do narzędzi pomagających w zwiększeniu ich sprzedaży. Naszym zdaniem także niewiele firm wykorzystuje lepsze technologie kolaboracji w ramach firm a także narzędzia do automatyzacji sprzedaży. Możemy tutaj wymienić narzędzia takie […]

  • Umowy o pracę na czas określony na nowych zasadach   Już za cztery miesiące zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony będzie się odbywało na zupełnie nowych zasadach. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r.   W  dniu 25 czerwca 2015 r. została uchwalona nowelizacja Kodeksu pracy dot. zatrudniania na podstawie umów terminowych, która […]

  •     Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) rozszerzono katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom obrotów o: Usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy […]

  • Od 1 stycznia 2015 Urząd Skarbowy będzie karał za niezłożenie sprawozdania finansowego, jest to spowodowane zmianą przepisów od 01.01.2015 – oczywiście na niekorzyść podatników.   Jeśli podatnik nie złożył sprawozdania finansowego za poprzednie lata, w tym roku ma ostatnią szansę żeby uniknąć kary. Od 1 stycznia 2015, niezłożenie sprawozdania finansowego będzie karana od 175,00 zł do […]

  • Wycofanie samochodu na potrzeby własne Dość częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest wycofanie majątku firmowego na cele prywatne. Jeżeli przy jego nabyciu nie istniało prawo do odliczenia podatku VAT, to samo wycofanie nie rodzi żadnych konsekwencji po stronie podatku dochodowego oraz VAT. Należy jednak pamiętać, iż jeśli dany środek trwały nie został w pełni zamortyzowany, to […]