dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555
  • Na co zwrócić uwagę przy współpracy z ” Biurem Rachunkowym ” ? W związku z licznymi uchybieniami wykonywanymi przez „ Biura Rachunkowe „ poniżej podajemy kilka podstawowych zasad, które pomogą ochronić klienta przed ewentualnymi sankcjami ze strony Urzędów. 1. Umowa na obsługę rachunkową zawsze musi być w formie pisemnej (brak umowy powoduje, że podatnik/klient biura […]

  • Zasady przeliczania faktur wyrażonych w walucie obcej nie zostały w 2014 roku zmienione, ale zostały zmienione przepisy co do daty powstania obowiązku podatkowego i tym samym sposób przeliczenia faktur uległ zmianie. Gdy faktury wystawiamy w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się: według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy      Bank Polski na ostatni […]

  • Zmiany w fakturowaniu od 01.01.2014. Z dniem 01.01.2014 zmieniły się zasady dotyczące wystawiana faktur. Poniżej podajemy zasady ogólne dotyczące wystawiania faktur oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla podatku VAT (tj. kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT), poniższe zasady nie dotyczą usług budowlanych i budowlano-montażowych, najmu, dzierżawa, finansowych, na zlecenie Sądów, mediów (woda, energia, telefony itp.) Faktury […]

  • SKALA PODATKOWA od  1.01.2014 do 31.12.2014 Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Podstawa obliczenia   podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85.528 18% minus   kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839 zł 02   gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca […]

  • Wybór sposobu i terminu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2014 r (PIT i CIT). W terminie do 20 stycznia, podatnicy mają czas na dokonanie zmiany w formie opodatkowania (według skali podatkowej 18% i 32%, podatek liniowy, ryczałt itp.) o zmianie musza poinformować naczelnika urzędu skarbowego (na piśmie). W terminie do 20 lutego, podatnicy maja […]

  • Spółka Cywilna Nie przysługuje jej status przedsiębiorcy i nie podlega wpisowi do KRS. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej przez osoby fizyczne powoduje, że są one traktowane jako przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników  musi mieć wpis w CEIDG (bez dodatkowych oplat). Spółka cywilna nie jest podmiotem na gruncie prawa cywilnego i […]

  •   Zgodnie z  art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy (pdof) wynika, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zasadniczą przesłanką decydującą o kwalifikacji danego wyjazdu jako podróży służbowej jest jej związek z prowadzoną działalnością […]

  • Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku 1. Poinformowanie o terminie przeprowadzenia spisu z natury naczelnika  urząd skarbowy Na 7 dni przed data przeprowadzenia spisu z natury, podatnik jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest likwidacja działalności w ostatnim dniu roku podatkowego. Wtedy też nie ma konieczności informowania organu podatkowego, gdyż podatnik […]

  • Zakup samochodu osobowego leasing czy kredyt?   Rodzaj   transakcji Leasing Kredyt Opłata wstępna Jest kosztem uzyskania w momencie poniesienia,  Brak Raty leasingowe/kredytowe Każda rata jest kosztem w momencie poniesienia  Odsetki zapłacone Ewidencja przebiegu pojazdu   Nie jest wymagana  Nie jest wymagana Wykup/Zakup Wartość wykupu najlepiej zaliczyć do środków trwałych omija   się obowiązek prowadzenia […]

  • Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – zmiany od 1 stycznia 2014r Od 1 stycznia 2014r. zmieniają się zasady zwrotu podatku VAT dotyczące zakupu materiałów budowlanych. Osoby które ukończyły 36 rok życia mogą jeszcze wystąpić o zwrot w/w podatku, ale muszą zakupić materiały budowlane w 2013r, ponieważ po tej dacie nie będą miały takiej możliwości. […]