dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555
  • Podsumowania dofinansowania COVID dla samozatrudnionych przedsiębiorców.

  • Szanowni Państwo, ruszył nabór wniosków o udzielenie „pożyczki”, która może zostać umorzona. Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją […]

  • Do naszego Biura Rachunkowego w Dąbrowie Górniczej, poszukujemy kandydata na stanowisko Samodzielnego Księgowego/Samodzielnej Księgowej (PIT). Zakres obowiązków: prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości podmiotów gospodarczych o różnym profilu, prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych klientów (PIT, VAT i innych), przygotowywanie deklaracji podatkowych, tworzenie i weryfikacja raportów dla klientów, obliczanie list płac i ZUS, kontakt […]

  • Do naszego Biura Rachunkowego w Dąbrowie Górniczej, poszukujemy kandydata na stanowisko Samodzielnego Księgowego/Samodzielnej Księgowej (CIT). Zakres obowiązków: prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości podmiotów gospodarczych o różnym profilu, prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych klientów (CIT, VAT i innych), przygotowywanie deklaracji podatkowych, tworzenie i weryfikacja raportów dla klientów, zapewnienie zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń […]

  • Od 1 stycznia 2017 r. obniży się do kwoty 15.000 zł. obecnie wynosi limit 15.000 euro (a od 1 stycznia 2017 r. 15.000 zł), dotyczy jednorazowej wartości transakcji bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności. Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 zł zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku […]

  • Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT   Źródło: Ministerstwo Finansów Autor: Ministerstwo Finansów ” W związku z artykułem w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa Mariusza Szulca pt. „Twórcy oraz ich kontrahenci muszą skorygować PIT, począwszy od 2008 r.” wyjaśniamy, że twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z […]

  • Na co zwrócić uwagę przy współpracy z ” Biurem Rachunkowym ” ? W związku z licznymi uchybieniami wykonywanymi przez „ Biura Rachunkowe „ poniżej podajemy kilka podstawowych zasad, które pomogą ochronić klienta przed ewentualnymi sankcjami ze strony Urzędów. 1. Umowa na obsługę rachunkową zawsze musi być w formie pisemnej (brak umowy powoduje, że podatnik/klient biura […]

  • Spółka Cywilna Nie przysługuje jej status przedsiębiorcy i nie podlega wpisowi do KRS. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej przez osoby fizyczne powoduje, że są one traktowane jako przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników  musi mieć wpis w CEIDG (bez dodatkowych oplat). Spółka cywilna nie jest podmiotem na gruncie prawa cywilnego i […]

  • Zakup samochodu osobowego leasing czy kredyt?   Rodzaj   transakcji Leasing Kredyt Opłata wstępna Jest kosztem uzyskania w momencie poniesienia,  Brak Raty leasingowe/kredytowe Każda rata jest kosztem w momencie poniesienia  Odsetki zapłacone Ewidencja przebiegu pojazdu   Nie jest wymagana  Nie jest wymagana Wykup/Zakup Wartość wykupu najlepiej zaliczyć do środków trwałych omija   się obowiązek prowadzenia […]

  • Rozliczenie usług transportowych w obrocie z zagranicą. Świadczenie usług na rzecz zagranicznych podmiotów oraz nabywanie od nich usług, oznacza dla polskiego podatnika konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnicy muszą znać zasady regulujące miejsce opodatkowania usług, termin powstania obowiązku podatkowego, oraz sposób ich dokumentowania i rozliczania. 1. Miejsce opodatkowania usług Najistotniejszym czynnikiem decydującym o sposobie, […]