dzięki profesjonalnym usługom

aktywnie wspieramy Twój biznes!

Phone

+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555

  • Niemal od początku zawodowstwa w polskim żużlu zawodnicy rozliczali się z klubami i urzędami skarbowymi jako prowadzący działalność gospodarczą. Przez lata ten stan był akceptowany przez administrację skarbową. W 2004 roku zmienił się stan prawny – dla osób prowadzących działalność gospodarczą wprowadzono możliwość wyboru i płacenia podatku liniowego w wysokości 19 proc. zamiast opodatkowania na […]

  • Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniają się zasady odliczeń podatku VAT dotyczące zakupu, leasingu samochodów, jak i również wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych. 1.    Samochody z 100% prawem do odliczenia Nowe przepisy określają rodzaje pojazdów samochodowych przy których nabyciu, używaniu na podstawie umowy leasingu, najmu dzierżawy oraz eksploatacji przysługuje 100% odliczenia podatku VAT. a)      Pojazdy […]

  • Coraz większa liczba osób wykorzystuje dla uzyskania przychodu internetową platformę Google AdSense – program, służący do umieszczania reklam w różnych formach na stronach WWW. Ponadto do rodziny produktów Google dołączyła niedawno nowa platforma – AdMob, pozwalająca generować zyski dzięki reklamom w mobilnych aplikacjach. więcej na: http://poradnik.wfirma.pl/-google-adsense-i-admob-jak-rozliczac-przychody    

  •   Składki za styczeń – grudzień 2014 r. Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000  716,99   zł 661,92   zł Ubezpieczenie zdrowotne konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520   0000 270,40   zł 270,40   zł Fundusz Pracy konto: […]

  • Zasady przeliczania faktur wyrażonych w walucie obcej nie zostały w 2014 roku zmienione, ale zostały zmienione przepisy co do daty powstania obowiązku podatkowego i tym samym sposób przeliczenia faktur uległ zmianie. Gdy faktury wystawiamy w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się: według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy      Bank Polski na ostatni […]

  • Zmiany w fakturowaniu od 01.01.2014. Z dniem 01.01.2014 zmieniły się zasady dotyczące wystawiana faktur. Poniżej podajemy zasady ogólne dotyczące wystawiania faktur oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla podatku VAT (tj. kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT), poniższe zasady nie dotyczą usług budowlanych i budowlano-montażowych, najmu, dzierżawa, finansowych, na zlecenie Sądów, mediów (woda, energia, telefony itp.) Faktury […]

  • SKALA PODATKOWA od  1.01.2014 do 31.12.2014 Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Podstawa obliczenia   podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85.528 18% minus   kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839 zł 02   gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca […]

  • Wybór sposobu i terminu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2014 r (PIT i CIT). W terminie do 20 stycznia, podatnicy mają czas na dokonanie zmiany w formie opodatkowania (według skali podatkowej 18% i 32%, podatek liniowy, ryczałt itp.) o zmianie musza poinformować naczelnika urzędu skarbowego (na piśmie). W terminie do 20 lutego, podatnicy maja […]

  •   Zgodnie z  art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy (pdof) wynika, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zasadniczą przesłanką decydującą o kwalifikacji danego wyjazdu jako podróży służbowej jest jej związek z prowadzoną działalnością […]

  • Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku 1. Poinformowanie o terminie przeprowadzenia spisu z natury naczelnika  urząd skarbowy Na 7 dni przed data przeprowadzenia spisu z natury, podatnik jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest likwidacja działalności w ostatnim dniu roku podatkowego. Wtedy też nie ma konieczności informowania organu podatkowego, gdyż podatnik […]