dzięki profesjonalnym usługom

aktywnie wspieramy Twój biznes!

Phone

+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555

  • Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – zmiany od 1 stycznia 2014r Od 1 stycznia 2014r. zmieniają się zasady zwrotu podatku VAT dotyczące zakupu materiałów budowlanych. Osoby które ukończyły 36 rok życia mogą jeszcze wystąpić o zwrot w/w podatku, ale muszą zakupić materiały budowlane w 2013r, ponieważ po tej dacie nie będą miały takiej możliwości. […]

  • Odliczanie podatku VAT od samochodów – zmiany w 2014 roku Od 2014r najprawdopodobniej nie będzie mieć już znaczenia rodzaj samochodu (osobowy, ciężarowy, specjalistyczny itp.), najważniejszym kryterium będzie sposób wykorzystania auta w firmie. Odliczenie 100% podatku VAT jest przewidziane dla właścicieli samochodów którzy wykorzystują auto tylko do celów związanych z prowadzona firmą ( dotyczy nabycie samochodu, […]

  • Z dniem 01.10.2013 wchodzi w życie rozszerzona lista towarów co do których stosujemy odwrotne obciążenie. Dla przypomnienia, od 1 stycznia 2013 w przypadku faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca, winny zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie. Oznacza to, że obowiązek dokonania zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji […]

  • Ustawa z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2013r. poz. 35  z dniem 01.04.2013 wprowadziła zmiany  w zakresie definicji terenów budowlanych. Zdefiniowano tereny budowlane: Art.2.33 terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku […]

  • Rozliczenie usług transportowych w obrocie z zagranicą. Świadczenie usług na rzecz zagranicznych podmiotów oraz nabywanie od nich usług, oznacza dla polskiego podatnika konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnicy muszą znać zasady regulujące miejsce opodatkowania usług, termin powstania obowiązku podatkowego, oraz sposób ich dokumentowania i rozliczania. 1. Miejsce opodatkowania usług Najistotniejszym czynnikiem decydującym o sposobie, […]

  • Można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją spółki – wyrok TS UE Spółka może odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed jej rejestracją. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10. Sprawa, którą rozstrzygał TS UE, dotyczyła wspólników, którzy przed rejestracją spółki nabyli nieruchomość, a następnie w formie aktu notarialnego wnieśli […]

  • Obowiązek podatkowy przy usługach transportowych po wyroku TSUE – interpretacja Ministra Finansów Trwający do niedawna spór dotyczący obowiązku podatkowego w VAT przy usługach transportowych, miał zostać w założeniu ostatecznie rozstrzygnięty przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe oczekiwały na ocenę Trybunału, czy polskie przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych nie pozostają w sprzeczności […]

  • Z internetu korzystają wszyscy: dzieci i dorośli, prezesi dużych firm i właściciele małych sklepików, wykładowcy na uczelniach i rolnicy. Stanowi on źródło informacji, jest doskonałym nośnikiem reklamy, narzędziem ułatwiającym zdobywanie nowych kontaktów handlowych, zawieranie różnych transakcji nie tylko w działalności gospodarczej oraz realizację zobowiązań przy wykorzystaniu internetowej bankowości. Jednak poruszając się w tym wirtualnym świecie należy zdawać […]

  • Podatek VAT zostanie na podwyższonym poziomie 23 procent do 2016 roku. Taka propozycja znalazła się w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Rzeczniczka resortu finansów Wiesława Dróżdż powiedziała, że usunięta zostanie też groźba wzrostu podatku. Zniknie zatem przepis zakładający automatyczne podniesienie VAT-u, jeśli dług publiczny przekroczy poziom 55 […]

  • Podatnik prowadzący błędnie ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej  może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenie skarbowe. więcej na: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jaka-kara-grozi-podatnikowi-za-bledy-w-ewidencji-sprzedazy-przy-uzyciu-kasy-fiskalnej