dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555
  • Odliczanie podatku VAT od samochodów – zmiany w 2014 roku Od 2014r najprawdopodobniej nie będzie mieć już znaczenia rodzaj samochodu (osobowy, ciężarowy, specjalistyczny itp.), najważniejszym kryterium będzie sposób wykorzystania auta w firmie. Odliczenie 100% podatku VAT jest przewidziane dla właścicieli samochodów którzy wykorzystują auto tylko do celów związanych z prowadzona firmą ( dotyczy nabycie samochodu, […]

  • Z dniem 01.10.2013 wchodzi w życie rozszerzona lista towarów co do których stosujemy odwrotne obciążenie. Dla przypomnienia, od 1 stycznia 2013 w przypadku faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca, winny zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie. Oznacza to, że obowiązek dokonania zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji […]

  • Ustawa z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2013r. poz. 35  z dniem 01.04.2013 wprowadziła zmiany  w zakresie definicji terenów budowlanych. Zdefiniowano tereny budowlane: Art.2.33 terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku […]

  • Rozliczenie usług transportowych w obrocie z zagranicą. Świadczenie usług na rzecz zagranicznych podmiotów oraz nabywanie od nich usług, oznacza dla polskiego podatnika konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnicy muszą znać zasady regulujące miejsce opodatkowania usług, termin powstania obowiązku podatkowego, oraz sposób ich dokumentowania i rozliczania. 1. Miejsce opodatkowania usług Najistotniejszym czynnikiem decydującym o sposobie, […]

  • Nowelizacja ustawy o VAT od stycznia przyszłego roku wprowadza w tym podatku rewolucyjne zmiany. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte są one najpoważniejsze od 20 lat, czyli od momentu, w którym VAT zaczął w Polsce obowiązywać. więcej na: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/731368,styczen-2014-przyniesie-rewolucyjne-zmiany-w-podatku-vat.html

  • Samorządowy zakład budżetowy, który prowadzi miejskie targowisko, ściąga od handlarzy opłatę targową i następnie odprowadza ją na konto urzędu gminy, nie musi płacić od tego VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej na: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/731603,targowisko-nie-musi-placic-23-proc-vat-za-pobor-oplaty.html?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=nastepny-artykul

  • Podatek VAT zostanie na podwyższonym poziomie 23 procent do 2016 roku. Taka propozycja znalazła się w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Rzeczniczka resortu finansów Wiesława Dróżdż powiedziała, że usunięta zostanie też groźba wzrostu podatku. Zniknie zatem przepis zakładający automatyczne podniesienie VAT-u, jeśli dług publiczny przekroczy poziom 55 […]

  • Wiele dostaw tego samego towaru, który zostaje przemieszczony tylko raz – wszystko w obrocie międzynarodowym. Kluczowym dla rozliczenia podatku VAT przy tzw. zagranicznych transakcjach łańcuchowych jest przyporządkowanie transportu towarów do konkretnego dostawcy z danego kraju. To tam będzie miało miejsce świadczenie. więcej na: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/691397,rozne_rozliczenie_vat_u_w_zagranicznych_transakcjach_lancuchowych.html

  • Do tej pory skarbówka bez żadnych wyjaśnień samowolnie wydłużała termin zwrotu firmom nadpłaconego VAT. Przedsiębiorcy nie mieli nic do powiedzenia, bo od tych decyzji nie można się było odwołać. Teraz to się zmienia. więcej na: http://gospodarka.dziennik.pl/podatki/artykuly/434779,nie-oddaja-vat-mozna-to-skarzyc.html

  • Szafy wnękowe i meble do zabudowy są objęte preferencyjną 8-proc. stawką VAT – stwierdził w poniedziałkowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że ich montaż jest modernizacją. Więcej na: http://m.onet.pl/biznes,7vyrs?utm_medium=referral&utm_source=onetnews