Wybór sposobu i terminu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2014 r (PIT i CIT).

W terminie do 20 stycznia, podatnicy mają czas na dokonanie zmiany w formie opodatkowania (według skali podatkowej 18% i 32%, podatek liniowy, ryczałt itp.) o zmianie musza poinformować naczelnika urzędu skarbowego (na piśmie).
W terminie do 20 lutego, podatnicy maja czas na dokonanie zmiany w sposobie opłacania zaliczek podatkowych, o zmianie musza poinformować naczelnika urzędu skarbowego (na piśmie).
Zaliczki miesięczne (płatne w terminie do 20 dnia miesiąca następnego)
– według skali podatkowej (18% do 85.528, powyżej 32%),
– podatkiem liniowym (19%).
Zaliczki kwartalne (płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale), są przewidziane dla małych podatników CIT i PIT (wartość przychodów brutto nie przekroczyła w 2013 r. kwoty 5.068.000).Jeśli podatnik opłaca zaliczki kwartalnie w danym roku i w następnym roku chce kontynuować tę formę opłacania zaliczek, to nie składa już ww. zawiadomienia dotyczy to podatników opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Wyjatek: z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy nie mogą skorzystać podatnicy, którzy opłacają zaliczki uproszczone.
Zaliczki uproszczone (płatne w terminie do 20 dnia miesiąca następnego) w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego, wówczas mogą wpłacać ww. zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, to nie mogą opłacać zaliczek w uproszczonej formie
Podatnicy CIT i PIT opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym mogą także opłacać miesięczne zaliczki w uproszczonej formie (zaliczki uproszczone). Są to zaliczki miesięczne, nie można ich opłacać co kwartał. Zaliczki uproszczone odprowadzane są do urzędu skarbowego w tych samych terminach, co „zwykłe” zaliczki miesięczne.
Podatnicy CIT i PIT, którzy po raz pierwszy zamierzają wybrać opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie, muszą o tym zawiadomić – pisemnie – właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20 lutego.

Terminy składania deklaracji podatkowych
– CIT (osoby prawne) do 31 marca następnego roku,
– PIT (osoby fizyczne) do 30 kwietnia następnego roku (wyjątek stanowią podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 31 stycznia następnego roku).