Uwaga!!!

WAŻNE!

 • Nowe zasady składania sprawozdań i dokumentów finansowych dotyczą również innych lat, niż rok 2017!
 • Profesjonalny pełnomocnik (np. radca prawny, adwokat) lub pracownik biura rachunkowego nie może wypełnić obowiązku zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS za kierownika jednostki (kierownikiem jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości są wszyscy członkowie zarządu lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki).

W szczególności nie można w ten sposób „zastąpić” oświadczenia członka zarządu czy wspólnika, który nie posiada nr PESEL (i w związku z tym nie posiada także ePuap) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dawnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem).

Przed przystąpieniem do składania sprawozdania finansowego i innych dok. proszę pamiętać o wyrobieniu podpisu aPUAP ( https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu kwalifikowanego.

Poniżej prezentujemy krok po kroku do złożenia sprawozdania finansowego w KRS:

 1. Strona: https://ekrs.ms.gov.pl
 2. Naciśnij >> Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych
 3. Logujesz się do systemu (lewy, górny róg) – Jesli nie masz jeszcze założonego konta należy na tej samej zakładce wybrać : S24 Rejestracja spółki Inne wnioski ( na samym dole strony, utwórz konto).
 4. Naciśnij >> Przygotowanie i składanie zgłoszeń
 5. Naciśnij >> Dodaj zgłoszenie
 6. Naciśnij >> Rejestracja nowego zgłoszenia – W tym momencie ukazuje się informacja na temat firmy spółki oraz lista osób, spośród których co najmniej jedna może podpisać zgłoszenie (próba podpisania zgłoszenia przez osobę inną niż na tej liście spowoduje, że pojawi się napis na czerwonym tle: BŁĄD. DANE PODPISU SĄ NIEZGODNE Z DANYMI OSOBY WSKAZANEJ JAKO OSOBA PODPISUJĄCA). Wybierasz nazwisko członka zarządu lub wspólnika prowadzącego sprawy spółki, który będzie dokonywał zgłoszeń.

  Ważne: Każdy dokument pobierany jest osobno, a więc każdy powinien zostać zeskanowany do PDF oddzielnie. Każdorazowo osoba składająca musi także potwierdzić, że dokument jest/nie jest podpisany przez kierownika jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

  Na koniec nie pozostaje nic innego, jak otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia, zawierające wykaz zgłoszonych dokumentów. Zgłaszający otrzyma po kolei 3 maile na konto założone w systemie teleinformatycznym: 1) potwierdzenie rejestracji zgłoszenia, 2) potwierdzenie ujawnienia wzmianki w Rejestrze, 3) potwierdzenie przesłania dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

   

  Nareszcie do przodu 🙂