Można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed

rejestracją spółki – wyrok TS UE

Spółka może odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed jej rejestracją.

Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10.

Sprawa, którą rozstrzygał TS UE, dotyczyła wspólników, którzy przed rejestracją spółki nabyli nieruchomość, a następnie w formie aktu notarialnego wnieśli ją aportem do spółki. Zarówno od zakupu nieruchomości, jak i od wydatków notarialnych odliczono VAT.

Podczas kontroli organ podatkowy stwierdził dwie nieprawidłowości, a mianowicie, że faktura dotycząca zakupu nieruchomości była wystawiona na przyszłych wspólników, a nie na spółkę, a po drugie – że faktura za sporządzenie aktu notarialnego i wypisów została wystawiona na spółkę, gdy nie powstała ona jeszcze zgodnie z prawem. W konsekwencji organ podatkowy odmówił prawa do odliczenia VAT od tych wydatków.

Stanowisko fiskusa poparł również WSA. Na skutek skargi kasacyjnej podatnika sprawa trafiła do NSA, który z kolei przedstawił pytania prejudycjalne do TS UE. Sprowadzały się one do udzielenia odpowiedzi na pytania:

1) Czy spółka ma prawo odliczyć VAT od wydatków inwestycyjnych przed formalną rejestracją spółki jako podmiotu prawa handlowego oraz rejestracją na potrzeby VAT?

2) Czy faktura dokumentująca poniesione wydatki inwestycyjne wystawiona na wspólników (a nie na spółkę) stoi na przeszkodzie w realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego?

Powołując się na zasadę neutralności VAT, TS UE uznał, że konieczne jest, aby albo wspólnik, albo spółka mieli możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach poniesionych przed rejestrację spółki. Jest to szczególnie istotne, gdy pomiędzy zakupem a powstaniem spółki upływa krótki okres czasu. Uznano, że przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie temu, by w szczególnych okolicznościach, takich jakie wystąpiły w niniejszej sprawie, w ramach których osoby fizyczne, działając jako „przyszli wspólnicy”, nabywają nieruchomość, która zostaje wniesiona jako aport do spółki osobowej powstałej po tym nabyciu i tworzonej przez owych wspólników, państwo członkowskie przyznało spółce prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Zatem zdaniem TS UE spółka może odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed jej rejestracją. Na przeszkodzie temu nie mogą stać wymogi formalne (czyli np. wystawienie faktury VAT na wspólników, a nie na spółkę). Przepisy bowiem muszą być interpretowane w tej sposób, aby zasada neutralności VAT była zachowana, i aby umożliwiała realizację przysługującego prawa do odliczenia VAT.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych Nr 11 z dnia 2012-04-10