W wyroku z 18 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2538/15) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że o tym, czy wydatki na gadżety mają charakter reklamowy czy reprezentacyjny, decydują jednak łącznie cztery kryteria. Są to –wartości gadżetu, sposób prezentacji, krąg odbiorców i obecność logo firmy.

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3720/16) z 2 lutego 2017 r. uznał, że drobne upominki z logo spółki mogą zostać zaliczone przez nią do kosztów uzyskania przychodów – niezależnie od tego, czy wydawane są masowo, czy też kierowane do wąskiego kręgu odbiorców, np. w trakcie organizowanego wydarzenia. Jeśli firma zamierza przekazywać w ramach upominków także pojedyncze pełnowartościowe egzemplarze towarów opatrzone logo spółki, które mają pełnić funkcję reklamową, nie pozbawia jej prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na te produkty. Okoliczność wręczania pełnowartościowego produktu nie oznacza, że mamy do czynienia z budowaniem wizerunku, a nie reklamą.