Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) rozszerzono katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom obrotów o:

 • Usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • Usługi w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • Usługi prawnicze, z wyłączeniem czynności notarialnych
 • Usługi doradztwa podatkowego
 • Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie:
  • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
 • Dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0)