Odliczanie podatku VAT od samochodów – zmiany w 2014 roku

Od 2014r najprawdopodobniej nie będzie mieć już znaczenia rodzaj samochodu (osobowy, ciężarowy, specjalistyczny itp.), najważniejszym kryterium będzie sposób wykorzystania auta w firmie.

Odliczenie 100% podatku VAT jest przewidziane dla właścicieli samochodów którzy wykorzystują auto tylko do celów związanych z prowadzona firmą ( dotyczy nabycie samochodu, paliwa, napraw) .

Natomiast przy samochodach wykorzystywanych zarówno na cele służbowe, jak i prywatne, możliwe byłoby odliczenie tylko 50% (zakup auta, zakup paliwa, eksploatacja).

Pozostaje pytanie, w jaki sposób fiskus sprawdzi sposób wykorzystywania samochodu?