dzięki profesjonalnym usługom
aktywnie wspieramy Twój biznes!
Phone
+48(32)7280209, +48884356946, +48733313555
 • Zakres usług świadczonych przez WISE WAY jest, uzależniony od formy prawnej prowadzonej działalności, etapu rozwoju firmy oraz jej bieżących potrzeb:

  • na podstawie dowodów księgowych prowadzenie ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych),
  • ewidencja dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • roczne zeznania podatkowe,
  • ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje),
  • przegotowywanie sprawozdań finansowych,
  • miesięczne deklaracje podatkowye dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, sporządzanie w imieniu Klienta,
  • sprawozdania dla GUS,
  • reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami,
  • archiwizacja danych księgowych,
 • Zaczynając współpracę z WISE WAY skupisz się na realizacji swoich celów biznesowych, my zajmiemy się między innymi:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
  • ewidencja dla potrzeb podatków od towarów i usług,
  • składanie miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
  • ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje),
  • reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami.
  • archiwizacja dokumentów i danych księgowych.
 • WISE WAY oferuje pełen zakres usług obsługi kadrowo-płacowej:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej,
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
  • deklaracje i raporty miesięczne do Urzędów Skarbowych i ZUS,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji – przekaz elektroniczny,
  • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
  • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
  • zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS,
  • asysta przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP,
  • administracja w zakresie zawierania umów cywilno prawnych (np. umowy o dzieło, umowa zlecenie).
 • WISE WAY zawsze jest gotowe pomóc swoim Klientom w specyficznych dla nich zadaniach, w biznesie często spotykamy się z istotnymi momentami kiedy profesjonalna pomoc w zakresie finansów firmy będzie Państwu potrzebna. Swoją pomoc oferujemy między innymi:

  • w zakładaniu działalności gospodarczej,
  • przygotowywaniu analiz finansowych,
  • opracowaniu dokumentacji opisującej przyjętą politykę rachunkowości,
  • przygotowaniu dokumentacji potrzebnej przy wnioskach o kredyt lub innych operacjach handlowych,
  • obsłudze w zakresie operacji celnych,
  • i innych zleceń na specjalne życzenie Klienta.
 • WISE WAY wspiera swoich Klientów także w zakresie oprogramowania i usług IT, dzięki partnerstwu oraz współpracy z dystrybutorami i integratorami IT, możemy zaoferować:

  • licencje firmy Microsoft w pełnym spectrum,
  • licencje i wdrożenie programu księgowego Symfonia,
  • usługi doradcze w zakresie IT,

Przykładowy cennik

 • Ryczałt ewidencjonowany

  od 99 zł

 • Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

  od 149 zł

 • Pełna księgowość (KH)

  od 300 zł

 • Kadry i Płace obsługa kompleksowa 1 pracownika

  30 zł

 • Tylko Kadry obsługa kompleksowa 1 pracownika

  20 zł

 • Tylko Płace obsługa kompleksowa 1 pracownika

  25 zł

 • Umowa zlecenie lub o dzieło

  30 zł

 • Reprezentowanie Klienta w zakresie czynności nie objętych umową.

  80 zł/h

 • Usługi biura wirtualnego

  150 zł

Księgowość dla małych salonów fryzjerskich i kosmetycznych!

Produkt skierowany jest do małych salonów fryzjerskich i kosmetycznych, zapewnia pełną obsługę w zakresie księgowości i sprawozdawczości.

Zobacz już teraz!