Publikujemy kolejny załącznik do dokumentacji RODO tym razem załącznik nr 2 – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Link do dokumnetu -> Załącznik nr 2 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Link do wpisu z dokumentem zarządzenia

Link do wpisu z dokumentem polityki bezpieczeństwa