Publikujemy kolejny załącznik do dokumentacji RODO tym razem załącznik nr 3 – Instrukcja naruszenia.

Dokument stosowany w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

Link do dokumentu -> Załącznik nr 3 – Instrukcja naruszenia

Link do wpisu z dokumentem zarządzenia

Link do wpisu z dokumentem polityki bezpieczeństwa

Link do wpisu z instrukcją zarządzania systemem informatycznym