Dokumenty do RODO publikujemy załącznik nr 4 – oświadczenie o zachowaniu poufności

Dokument podpisywany z pracownikami firmy.

Link do dokumentu -> Załącznik nr 4 oświadczenie o zachowaniu poufności

Link do wpisu z dokumentem zarządzenia

Link do wpisu z dokumentem polityki bezpieczeństwa

Link do wpisu z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Link do wpisu z dokumentem stosowanym w przypadku naruszenia