Wiele dostaw tego samego towaru, który zostaje przemieszczony tylko raz – wszystko w obrocie międzynarodowym. Kluczowym dla rozliczenia podatku VAT przy tzw. zagranicznych transakcjach łańcuchowych jest przyporządkowanie transportu towarów do konkretnego dostawcy z danego kraju. To tam będzie miało miejsce świadczenie.

więcej na: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/691397,rozne_rozliczenie_vat_u_w_zagranicznych_transakcjach_lancuchowych.html