SKALA PODATKOWA

od  1.01.2014 do 31.12.2014

Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 r.

Podstawa obliczenia   podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85.528

18% minus   kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

14.839 zł 02   gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej – 3.091 zł). Kwota wolna od podatku w 2010 r., w 2011 r., 2012 r., 2013 r. i 2014 r. jest taka sama jak w 2009 r.