Składki za styczeń – grudzień 2014 r.

Rodzaj składki konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 716,99   zł

661,92   zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520   0000

270,40   zł

270,40   zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530   0000

55,07 zł

 55,07