Z dniem 01.07.2018 wchodzą przepisy dot podzielonej płatności ( split payment) i na obecną chwilę jest to mechanizm dobrowolny. Rachunek VAT jest otwierany automatycznie przez bank ale tylko dla rachunków rozliczeniowych ( w uproszczeniu – dla firm). Jesli jednoosobowa działalność nie bedzie posiadała rachunku rozliczeniowego to rownież nie będzie  miały rachunku VAT. Należy zwrócić uwagę, ze przelew od odbiorcy z dyspozycją split payment wróci z powrotem do dostawcy. Płatność split payment dotyczy tylko pojedynczych przelewów za pojedynczą fakturę, nie można łączyć płatności za kilka faktur. Również nie można dokonywać podzielonej płatności za fakturę proforma natomiast można wykonać podzieloną płatność za fakturę zaliczkową pod warunkiem ze podmiot posiada fakturę zaliczkową.

Procedura „odzyskania” środków z konta VAT oprócz przelewów do innych podatników w zakresie zapłaty za podatek VAT i przelewu do US dot. podatku VAT polegać będzie na wnioskowaniu do Naczelnika US o uwolnienie środkowa zgromadzonych na rachunku VAT. Postanowienie jest wydawane w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, maksymalnie można wystąpić z 3 wnioskami w miesiącu.