Spółka Cywilna

Nie przysługuje jej status przedsiębiorcy i nie podlega wpisowi do KRS. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej przez osoby fizyczne powoduje, że są one traktowane jako przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników  musi mieć wpis w CEIDG (bez dodatkowych oplat). Spółka cywilna nie jest podmiotem na gruncie prawa cywilnego i dlatego tez zdolność do zaciągania zobowiązań czy nabywania praw mają wspólnicy, a nie spółka. Brak podmiotowości prawnej spółki cywilnej powoduje również, że spółka ta nie ma własnego majątku. Majątek wniesiony jako wkład przez wspólników czy nabyty w czasie trwania spółki stanowi wspólny majątek wspólników (art. 863 K.c.).

VAT: przepisy przyznają spółce cywilnej status samodzielnego podatnika VAT

Podatek dochodowy: spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Każdy ze wspólników płaci podatek dochodowy od dochodu osiągniętego ze spółki.

ZUS: wspólnik spółki cywilnej jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia w ZUS (obowiązkowo skladka zdrowotna). Spółka pełni jedynie funkcję płatnika składek wyłącznie za pracowników.

Przydatne informacje:

–   niskie koszty powołania spółki (umowa spółki cywilnej nie wymaga formy aktu   notarialnego),

–   do założenia spółki cywilnej wystarczy niewielki, a nawet zerowy kapitał, należy   jednak pamietac, ze dofinansowanie Spółki  przez wspólników musi przybrać formę   oficjalna np. umowa pozyczki – niestety podlega oplacie PCC,

–   możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy obrotach do 1.200.000   euro),

–   podlega oplacie podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki.