Sportowcy mogą płacić podatek liniowy

Minister wydał interpretację ogólną w związku z wątpliwościami czy sportowcy, artyści mogą prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z opodatkowania w formie liniowej (19%).

Niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych spowodowało liczne wątpliwości w przypadku działalności sportowej. Wielokrotnie Sądy prezentują stanowisko, że przychody z tytułu uprawiania sportu należy kwalifikować wyłącznie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście opodatkowanej według skali 18 i 32 proc.

Na szczęści Minister Finansów dość szybko zajął stanowisko w/w sprawie. W interpretacji z dnia 22.05.2014 stwierdza, że analiza brzmienia przepisów ustawy o PIT pozwala na uznanie, że podatnik może, jeżeli uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, zakwalifikować je do źródła – działalność gospodarcza opodatkowanej podatkiem liniowy 19 proc., nawet gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 22 maja 2014 r., DD2/033/30/KBF/14/RD-47426