Do prowadzenia wymiany walut w sieci konieczne będzie zezwolenie wydawane po spełnieniu warunków, pytanie czy jest to dla czy przeciw Klientom?

Mimo szybkiego rozwoju i całkiem sporej skali internetowych kantorów w Polsce nie potrzebują one licencji na swoją działalność. Sprawa pozostaje w zawieszeniu już od kilku lat, mimo głosów (m.in. z Najwyższej Izby Kontroli) wzywających do uregulowania działalności e-kantorów.

Resort oczekuje teraz na decyzję dotyczącą aktualizacji wpisu projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz w następnej kolejności skieruje projekt ustawy do uzgodnień międzyresortowych. MF podkreśla, że celem projektowanej ustawy jest, aby podmioty świadczące usługę wymiany walut na odległość (za pośrednictwem internetu) podlegały obowiązkowi rejestracji lub uzyskania zezwolenia, co byłoby możliwe po spełnieniu określonych wymogów lub warunków (resort nie zdradza jednak, jakie wymogi e-kantory będą musiały spełnić). Ich działalność ma być objęta kompleksowym nadzorem lub kontrolą właściwego organu.

Więcej na: https://www.rp.pl/Finanse/308309904-Wreszcie-sruba-regulacji-docisnie-e-kantory.html