Samorządowy zakład budżetowy, który prowadzi miejskie targowisko, ściąga od handlarzy opłatę targową i następnie odprowadza ją na konto urzędu gminy, nie musi płacić od tego VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

więcej na: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/731603,targowisko-nie-musi-placic-23-proc-vat-za-pobor-oplaty.html?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=nastepny-artykul