Od 1 stycznia 2015 Urząd Skarbowy będzie karał za niezłożenie sprawozdania finansowego, jest to spowodowane zmianą przepisów od 01.01.2015 – oczywiście na niekorzyść podatników.

 

Jeśli podatnik nie złożył sprawozdania finansowego za poprzednie lata, w tym roku ma ostatnią szansę żeby uniknąć kary.

Od 1 stycznia 2015, niezłożenie sprawozdania finansowego będzie karana od 175,00 zł do 35.000,00 zł, taka sankcję przewiduje w 2015r art 80b Kodeksu karno-skarbowego.

Na dzień dzisiejszy urzędnicy jedynie mogą wezwać podatnika do złożenia sprawozdania finansowego, ale od nowego roku to się zmieni.