Z dniem 01.10.2013 wchodzi w życie rozszerzona lista towarów co do których stosujemy odwrotne obciążenie.

Dla przypomnienia, od 1 stycznia 2013 w przypadku faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca, winny zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie. Oznacza to, że obowiązek dokonania zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji zostaje przeniesiony na nabywcę określonych towarów lub usług, ale jest to również podmiot uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanej transakcji.  Sprzedawca towarów jest zwolniony z obowiązku zapłaty VAT należnego do urzędu skarbowego ponieważ rozliczenie podatku zostało „przerzucone” na nabywcę towaru. Nabywca towaru podatek nalicza i jednocześnie odlicza (pod warunkiem posiada prawa do odliczenia podatku VAT).

Wykaz towarów został opublikowany w Dzienniku Ustaw  z 5 września 2013, poz.1027.