Zmiany w fakturowaniu od 01.01.2014.

Z dniem 01.01.2014 zmieniły się zasady dotyczące wystawiana faktur.

Poniżej podajemy zasady ogólne dotyczące wystawiania faktur oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla podatku VAT (tj. kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT), poniższe zasady nie dotyczą usług budowlanych i budowlano-montażowych, najmu, dzierżawa, finansowych, na zlecenie Sądów, mediów (woda, energia, telefony itp.)

Faktury należy wystawiać nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru. Można wystawić fakturę 30 dni przed dokonaniem sprzedaży / wykonaniem usługi, ale nie może być na fakturze wypełniona pozycja dotycząca daty dostawy/sprzedaży (data nie jest jeszcze znana i może ulec zmianie).

Według nowych regulacji data wystawienia faktury przestaje mieć znaczenie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towaru/ wykonania usługi.

Powyższe zmiany najbardziej dotkną podmioty świadczące usługi transportowe, od stycznia 2014 usługi transportowe podlegają pod zasady ogólne.

Opracowanie:

Szebesta-Osinska