Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – zmiany od 1 stycznia 2014r

Od 1 stycznia 2014r. zmieniają się zasady zwrotu podatku VAT dotyczące zakupu materiałów budowlanych. Osoby które ukończyły 36 rok życia mogą jeszcze wystąpić o zwrot w/w podatku, ale muszą zakupić materiały budowlane w 2013r, ponieważ po tej dacie nie będą miały takiej możliwości. Od 2014r zwrot podatku VAT za materiały budowlane będzie przysługiwał wyłącznie osobom do 36 roku życia.

Wydatki od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wniosek składa się w związku z nabyciem materiałów, które przed 1 maja 2004 r. opodatkowane były stawką 7% a obecnie opodatkowane pozostają stawką VAT podstawową tj. obecnie 23%.

W przypadku wniosków składanych w IV kwartale 2013 r. (cena 1m2 = 3.879 zł) ogólne limity zwrotu dla tych osób wynoszą:
33.384,61 zł – inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę
14.307,69 zł – pozostałe inwestycje